Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ale można na nie odpowiedzieć w różny sposób.

Po pierwsze, zacznijmy od podstaw. Komercyjny symulator lotu jest używany do szkolenia pilotów komercyjnych, którzy przechodzą szkolenie w środowisku wirtualnym. Natomiast wojskowy symulator lotu to skomputeryzowany trenażer lotu, który pomaga pilotowi w szkoleniu i w wojsku.

Nie ma różnicy w sposobie korzystania z symulatorów. Oba symulatory można wykorzystać w taki sam sposób do szkolenia.

Różnica polega na cenie symulatorów – symulatory wojskowe są droższe od komercyjnych.

Różnica polega jednak nie tylko na koszcie, ale także na technologii zastosowanej do opracowania tych symulatorów.

Symulatory wojskowe są opracowywane przy użyciu dużej liczby komputerów i serwerów, natomiast symulatory komercyjne są opracowywane przy użyciu mniejszej liczby komputerów i serwerów.

Tak więc ostatecznie różnica polega na technologii zastosowanej do opracowania symulatora.

Symulatory są jednak dostępne w obu formach – komercyjnej i wojskowej.

Wnioski:

Tak oto przedstawia się różnica między wojskowym a komercyjnym symulatorem lotu. Mam nadzieję, że zrozumieliście różnicę w sposobie korzystania z symulatorów.